Ανακοινωσεις

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους και κατανέμεται σε δύο αυτοτελή εξάμηνα (Χειμερινό και Εαρινό).

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Πανεπιστημιακού Έτους 2022-2023


 

Με βάση το ΦΕΚ 1758/τ. Β’/11.04.2022 μεταφέρεται η υποχρεωτική αργία της Κυριακής 1ης Μαΐου 2022 για την Δευτέρα 2 Μαΐου 2022.

Τροποποίηση Ακαδημαϊκού Ημερολογίου Πανεπιστημιακού Έτους 2021-2022

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Πανεπιστημιακού Έτους 2021-2022


 

Σύμφωνα με το Πρακτικό Συνεδρίασης 252/25-05-2021, η Σύγκλητος εγκρίνει την τροποποίηση των επαναληπτικών εξετάσεων και για τα δύο εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, ως ακολούθως:

Από Δευτέρα 30-08-2021 έως και Παρασκευή 17-09-2021 [Διάρκεια εξετάσεων τρεις (3) εβδομάδες]

Σε Δευτέρα 23-08-2021 έως και Σάββατο 18-09-2021 [Διάρκεια εξετάσεων τέσσερις (4) εβδομάδες]

Τροποποίηση Ακαδημαϊκού Ημερολογίου Έτους 2020-2021

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Πανεπιστημιακού Έτους 2020-2021


 

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Πανεπιστημιακού Έτους 2019-2020

  • Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η εξεταστική περίοδος του εαρινού εξαμήνου 2019-2020 ξεκινά τη Δευτέρα 15-06-2020 και λήγει την Παρασκευή 07-08-2020.
  • Παράταση χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-2020 κατά μία εβδομάδα δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 17-01-2020, έτσι ώστε να αναπληρωθούν τα μαθήματα που χάθηκαν.
  • Εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου από τη Δευτέρα 20-01-2020 έως και την Παρασκευή 07-02-2020 [διάρκεια τρεις (3) εβδομάδες].
  • Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου τη Δευτέρα 10-02-2020.