Διδακτορικες Σπουδες

Διδακτορικές Σπουδές

Οι διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών οδηγούν στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος και διέπονται από τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5621/21-12-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, εφόσον προτείνονται από ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος.

Χρήσιμα Έντυπα:

 

 

Υποψήφιοι Διδάκτορες

 

Περατωμένες Διδακτορικές Έρευνες