Ανακοινωσεις

Με την υπ’ αριθμ. 180300/19/ΓΠ/23-07-2019 Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συγκροτήθηκε η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ως εξής:

  1. Βαβουγυιός Διονύσιος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής
  2. Σταμούλης Γεώργιος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  3. Ποταμιάνος Γεράσιμος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  4. Κοζύρη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  5. Δαδαλιάρης Αντώνιος Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  6. Δημητρίου Γεώργιος,  Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  7. Καραγεώργος Αθανάσιος, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πρόεδρος της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος   ορίζεται ο Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Διονύσιος Βαβουγυιός και Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γεράσιμος Ποταμιάνος.