ΔιΟΙκηση ΤΜΗματος

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

Με την υπ’ αριθμ. 721/05-03-2021 Απόφαση 4ης Ανασυγκρότησης Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ο Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διαπιστώνει ότι η σύνθεση της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχει ως ακολούθως:

 1. Φούρλας Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πρόεδρος
 2. Αναγνώστου Κωνσταντίνος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Αναπληρωτής Πρόεδρος
 3. Βαρζάκας Παναγιώτης, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 4. Τζιάλλας Γρηγόριος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 5. Τσιφτσής Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 6. Δαδαλιάρης Αντώνιος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 7. Δημητρίου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 8. Ζυγούρης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 9. Καρράς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 10. Κοζύρη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 11. Κολομβάτσος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 12. Κωνσταντίνου Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 13. Μπαζιάνα Περιστέρα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 14. Σπύρου Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 15. Τζιρίτας Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 16. Καραγεώργος Αθανάσιος, μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 17. Αλεξόπουλος Δημήτριος, μέλος του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με αναπληρωματική την Λάτου Χαρίκλεια

Στη Συνέλευση θα συμμετέχει ένας εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών κι ένας συνολικά των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, οι οποίοι θα οριστούν από το αρμόδιο όργανό τους. Η διάρκεια της θητείας των εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. είναι διετής.