Ανακοινωσεις

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Με την υπ’ αριθμ. 23532/19/ΓΠ/02-10-2019 Πρυτανική Πράξη “Ανασυγκρότηση της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ορισμός του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου”.

  1. Βαβουγυιός Διονύσιος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής
  2. Σταμούλης Γεώργιος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  3. Ποταμιάνος Γεράσιμος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  4. Κοζύρη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  5. Δημητρίου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  6. Δαδαλιάρης Αντώνιος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  7. Ζυγούρης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  8. Καραγεώργος Αθανάσιος, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  9. Τσιρώνης Αυγέρης, εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψήφιων Διδακτόρων
  10. Γρηγορόπουλος Νικόλαος, εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πρόεδρος της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ορίζεται ο Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Διονύσιος Βαβουγυιός και Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γεράσιμος Ποταμιάνος.