ΔιΟΙκηση ΤΜΗματος

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

Με την υπ’ αριθμ. 2714/01-09-2020 Απόφαση 3ης Ανασυγκρότησης Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ο Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διαπιστώνει ότι η σύνθεση της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχει ως ακολούθως:

 1. Φούρλας Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πρόεδρος
 2. Αναγνώστου Κωνσταντίνος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Αναπληρωτής Πρόεδρος
 3. Βαρζάκας Παναγιώτης, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 4. Τσιφτσής Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 5. Δαδαλιάρης Αντώνιος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 6. Δημητρίου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 7. Ζυγούρης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 8. Καρράς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 9. Κοζύρη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 10. Κολομβάτσος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 11. Κωνσταντίνου Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 12. Μπαζιάνα Περιστέρα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 13. Σπύρου Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 14. Τζιρίτας Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 15. Καραγεώργος Αθανάσιος, μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 16. Αλεξόπουλος Δημήτριος, μέλος του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με αναπληρωματική την Λάτου Χαρίκλεια

Στη Συνέλευση θα συμμετέχει ένας εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών κι ένας συνολικά των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, οι οποίοι θα οριστούν από το αρμόδιο όργανό τους. Η διάρκεια της θητείας των εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. είναι διετής.

 


Με την υπ’ αριθμ. 2181/06-07-2020 Απόφαση 2ης Ανασυγκρότησης Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ο Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διαπιστώνει ότι η σύνθεση της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχει ως ακολούθως:

 1. Φούρλας Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πρόεδρος
 2. Αναγνώστου Κωνσταντίνος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Αναπληρωτής Πρόεδρος
 3. Κοζύρη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 4. Δημητρίου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 5. Δαδαλιάρης Αντώνιος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 6. Ζυγούρης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 7. Καρράς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 8. Σπύρου Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 9. Τζιρίτας Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 10. Κολομβάτσος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 11. Κωνσταντίνου Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 12. Μπαζιάνα Περιστέρα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 13. Καραγεώργος Αθανάσιος, μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 14. Αλεξόπουλος Δημήτριος, μέλος του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με αναπληρωματική την Λάτου Χαρίκλεια
 15. Γρηγορόπουλος Νικόλαος, εκπρόσωπος των Προπτυχιακών Φοιτητών
 16. Τσιρώνης Αυγέρης, εκπρόσωπος των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και των Υποψήφιων Διδακτόρων

Η διάρκεια της θητείας των εκπροσώπων φοιτητών είναι έως τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, ενώ η θητεία των εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. είναι διετής.

 

 


Με την υπ’ αριθμ. 1979/19-06-2020 Απόφαση Συγκρότησης Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ο Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διαπιστώνει ότι η σύνθεση της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχει ως ακολούθως:

 1. Φούρλας Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πρόεδρος
 2. Αναγνώστου Κωνσταντίνος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Αναπληρωτής Πρόεδρος
 3. Κοζύρη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 4. Δημητρίου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 5. Δαδαλιάρης Αντώνιος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 6. Ζυγούρης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 7. Καρράς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 8. Σπύρου Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 9. Τζιρίτας Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 10. Κολομβάτσος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 11. Καραγεώργος Αθανάσιος, μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 12. Αλεξόπουλος Δημήτριος, μέλος του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με αναπληρωματική την Λάτου Χαρίκλεια
 13. Γρηγορόπουλος Νικόλαος, εκπρόσωπος των Προπτυχιακών Φοιτητών
 14. Τσιρώνης Αυγέρης, εκπρόσωπος των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και των Υποψήφιων Διδακτόρων

Η διάρκεια της θητείας των εκπροσώπων φοιτητών είναι έως τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, ενώ η θητεία των εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. είναι διετής.

 

 


Με την υπ’ αριθμ. 5892/20/ΓΠ/10-03-2020 Πρυτανική Πράξη “Συγκρότηση Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ορισμός του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου της”.

 1. Αναγνώστου Κωνσταντίνος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 2. Φούρλας Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 3. Κοζύρη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 4. Δημητρίου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 5. Δαδαλιάρης Αντώνιος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 6. Ζυγούρης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 7. Καρράς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 8. Σπύρου Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 9. Αλεξόπουλος Δημήτριος, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με αναπληρωματική την Λάτου Χαρίκλεια
 10. Γρηγορόπουλος Νικόλαος, εκπρόσωπος των Προπτυχιακών Φοιτητών
 11. Καραγεώργος Αθανάσιος, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 12. Τσιρώνης Αυγέρης, εκπρόσωπος των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και των Υποψήφιων Διδακτόρων

Πρόεδρος της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ορίζεται ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητής Ζήσης Μαμούρης και Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής Ιωάννης Θεοδωράκης.

 

 


Με την υπ’ αριθμ. 23532/19/ΓΠ/02-10-2019 Πρυτανική Πράξη “Ανασυγκρότηση της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ορισμός του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου”.

 1. Βαβουγυιός Διονύσιος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής
 2. Σταμούλης Γεώργιος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 3. Ποταμιάνος Γεράσιμος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 4. Κοζύρη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 5. Δημητρίου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 6. Δαδαλιάρης Αντώνιος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 7. Ζυγούρης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 8. Καραγεώργος Αθανάσιος, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 9. Τσιρώνης Αυγέρης, εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψήφιων Διδακτόρων
 10. Γρηγορόπουλος Νικόλαος, εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πρόεδρος της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ορίζεται ο Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Διονύσιος Βαβουγυιός και Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γεράσιμος Ποταμιάνος.