Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων για την Ενορχήστρωση Εφαρμογών Διάχυτου Υπολογισμού

Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων για την Ενορχήστρωση Εφαρμογών Διάχυτου Υπολογισμού

ΦΕΚ Ίδρυσης: 3848/10-09-2020

ΦΕΚ Εκλογής Διευθυντή: 1010/03-12-2020

Διευθυντής: Επίκουρος Καθηγητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΟΜΒΑΤΣΟΣ

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://metis.cs.uth.gr/