ΙστορΙα και ΦυσιογνωμΙα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών υπάγεται στην Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ιδρύθηκε το 2013 ως Τμήμα Πληροφορικής, και δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους. Το 2019 μετονομάστηκε σε Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Κάθε ακαδημαϊκό έτος, το Τμήμα δέχεται περί τους 190-200 προπτυχιακούς, συμπεριλαμβανομένων των μεταγραφών και των ειδικών κατηγοριών, και 25-35 νέους μεταπτυχιακούς, αναλόγως των υποψηφιοτήτων.

Από ιδρύσεως, σταθερός στόχος του Τμήματος είναι η προαγωγή της επιστήμης και των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, και η προετοιμασία, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, επιστημόνων με όλα τα απαραίτητα εφόδια, ηθικά και τεχνολογικά, που θα τους επιτρέπουν να συμμετέχουν με επιτυχία σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, να υποστηρίζουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ενώ θα είναι σε θέση να παρακολουθούν τις εξελίξεις στους διαρκώς ανελισσόμενους αυτούς τομείς.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής σε μαθήματα διοίκησης, επιχειρηματικότητας και διδακτικής, με σκοπό την απόκτηση γνώσεων, ιδιαίτερα πολύτιμων στην αγορά εργασίας. Επιπρόσθετα, το Τμήμα προσφέρει τις δυνατότητες:

(α) Παρακολούθησης Διδακτορικών Σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.)

(β) Διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας (Μ.Ε.)

 

Με μια γρήγορη ματιά…