Ανακοινωσεις - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΡ. 14910/18/ΓΠ/13-07-2018

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 14910/18/ΓΠ/13-07-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του προγράμματος σπουδών για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2018-2019.

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ

Σύμφωνα με την απόφαση της  43ης/6-9-2018Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής, εγκρίθηκε ο κάτωθι πίνακας:  .pdf