Ανακοινωσεις - Προκηρυξεις Θεσεων Μελων Δ.Ε.Π.

Προκήρυξεις Θέσεων Μελών Δ.Ε.Π.

Προκηρύσσονται στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δύο (2) θέσεις μέλους Δ.Ε.Π. ως εξής:

Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νευροψυχολογική Αξιολόγηση Παιδιών και Εφήβων: Χρήση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών», (ΦΕΚ 204/28-02-2018/τ.Γ’), ΑΔΑ: 7ΞΤΗ469Β7Ξ-ΜΟ2, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP4934

  1. 1.Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χωροθέτηση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων», (ΦΕΚ 204/28-02-2018/τ.Γ’), ΑΔΑ: 6Λ0Ν469Β7Ξ-3Ψ6, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP4935

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 07-05-2018. Περισσότερες πληροφορίες στην σχετική Προκήρυξη