Ανακοινωσεις

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Η Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης  Διευθυντών Εργαστηρίων  του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακηρύσσει ως υποψηφίους για τα Εργαστήρια του Τμήματος τους κάτωθι:

 

α) Εργαστήριο  Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, Μεταγλωττιστών και Ασφάλειας Συστημάτων:

     Επίκουρος Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

β) Εργαστήριο Τεχνολογίας Βίντεο και Νεφοϋπολογιστικής:

     Επίκουρη Καθηγήτρια ΚΟΖΥΡΗ ΜΑΡΙΑ