Ανακοινωσεις

Σας γνωρίζουμε ότι την Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 στις 12:15 θα πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία των προπτυχιακών φοιτητών.

Δικαιολογητικά για την ορκωμοσία νέων πτυχιούχων
1. Αίτηση για συμμετοχή στην ορκωμοσία και χορήγηση αντιγράφων πτυχίου (2) ή/και παπύρου, ή/και αναλυτικής βαθμολογίας.
2. Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος ότι δεν οφείλεται κανένα βιβλίο
3. Έντυπο Γραφείου Διασύνδεσης
4. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα
5. Βιβλιάριο Υγείας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (για όσους έχει εκδοθεί)

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι πτυχιούχοι, μέχρι την Τρίτη 16/07/2018, να καταθέσουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά στη Γραμματεία. Οι συμμετέχοντες στην τελετή ορκωμοσίας παρακαλούνται να προσέλθουν στηΓραμματεία του Τμήματος δύο ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξή
της.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος