Ανακοινωσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

     Λαμία 01-11-2019

Σας γνωρίζουμε ότι την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12:20 θα πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία των προπτυχιακών φοιτητών.

 

Δικαιολογητικά για την ορκωμοσία νέων πτυχιούχων

  1. Αίτηση για συμμετοχή στην ορκωμοσία και χορήγηση αντιγράφων πτυχίου (2) ή/και παπύρου, ή/και αναλυτικής βαθμολογίας.
  2. Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος ότι δεν οφείλεται κανένα βιβλίο
  3. 3. Έντυπο Γραφείου Διασύνδεσης
  4. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι πτυχιούχοι, μέχρι τη Τετάρτη 06 Νοεμβρίου 2019, να καταθέσουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά στη Γραμματεία.

Οι συμμετέχοντες στην τελετή ορκωμοσίας παρακαλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος μία ώρα πριν την προγραμματισμένη έναρξή της.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος