Ανακοινωσεις - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (MASTER ) ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Η κατάθεση δικαιολογητικών για τις μετεγγραφές παρατείνεται έως και την Δευτέρα 02/12/2019.

Καλούνται οι δικαιούχοι μετεγγραφής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στη Γραμματεία (οδός Παπασιοπούλου 2-4, Λαμία), καθημερινά κατά τις ώρες 10:00-13:00, προκειμένου  να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης μετεγγραφής και όλα τα δικαιολογητικά που είχαν δεσμευτεί με την αίτησή τους ότι θα υποβάλουν καθώς επίσης και την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία.

Η οριστικοποίηση των μετεγγραφών θα πραγματοποιηθεί μετά από σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά, ανάλογα με την κατηγορία, θα βρείτε στην εγκύκλιο αριθμ. 159709/Ζ1/11-10-2019 «Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού έτους 2019-2020»

 Από τη  Γραμματεία του Τμήματος