Ανακοινωσεις - Ζητηση ενος System Administrator

Ενημερώνονται οι φοιτητές δικαιούχοι μετεγγραφής οι οποίοι κατέθεσαν τον φάκελό τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία, ότι ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των δικαιολογητικών και για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, παρακαλούνται να προσέλθουν από την Παρασκευή 06/12/2019 έως και την Τετάρτη 11/12/2019, για:

  1. να συμπληρώσουν αίτηση για διαγραφή από το προηγούμενο Τμήμα
  2. να προσκομίσουν κάποιο πιστοποιητικό αναγραφής του ΑΜΚΑ τους
  3. να προσκομίσουν μία μικρή έγχρωμη φωτογραφία

Εάν έχει ήδη γίνει η διαγραφή, πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα το πιστοποιητικό διαγραφής από το Τμήμα προέλευσής τους.

                                                 

            Από τη Γραμματεία του Τμήματος