Ανακοινωσεις - ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΡ. 14910/18/ΓΠ/13-07-2018

Με απόφαση της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος καλούνται οι επί πτυχίω φοιτητές/τριες να δηλώσουν τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου 2019-2020.

Προϋποθέσεις:
Αφορά τους φοιτητές που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 είχαν δικαίωμα στη δήλωσή τους να συμπεριλάβουν μαθήματα του εβδόμου (7ου) και του ογδόου (8ου) εξαμήνου.
Για να δηλωθεί το μάθημα στην εμβόλιμη εξεταστική, θα πρέπει οπωσδήποτε να προϋπάρχει σε δήλωση μαθημάτων προηγούμενων ετών του φοιτητή/τριας.

Προθεσμία δηλώσεων:

Από 09/12/2019 έως και 13-12-2019 στέλνοντας e-mail στο: f.makri@cs.uth.gr ή στο astrifrou@uth.gr

ή με αυτοπρόσωπη παρουσία στη Γραμματεία τις ώρες λειτουργίας της.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος