Ανακοινωσεις

Κες/Κοι,
στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό ΕΔΒΜ96 και τίτλο “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού ” επισυνάπτουμε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά το εαρινό εξάμηνο και αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ του ΠΘ.

Download (PDF, 1.35MB)