Ανακοινωσεις

ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

Απαιτείται να έχετε κάνει μία φορά σύνδεση στο ΔΗΛΟΣ 365 προκειμένου:

α) να υποβάλετε την Ηλεκτρονική δήλωση για συμμετοχή στις εξ αποστάσεως εξετάσεις

β) να συμμετέχετε στην Δοκιμαστική εξέταση με MS-Forms 

Επίσης στην πρώτη οθόνη πληκτρολογήστε το email που έχετε στο Π.Θ., με τη μορφή: Όνομα Χρήστη@ο365.uth.gr

(π.χ. stud1@ο365.uth.gr όπως στο παρακάτω παράδειγμα) 

 

 

 

Για τη συμμετοχή των φοιτητών/φοιτητριών στις εξ αποστάσεως εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής δήλωσης:

Link: Ηλεκτρονική δήλωση για συμμετοχή στις εξ αποστάσεως εξετάσεις

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Στην περίπτωση που οι φοιτητές/φοιτήτριες  αδυνατούν να συμμετέχουν στη διαδικασία των εξ αποστάσεως εξετάσεων, καλούνται:

  1. Να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση στην οποία θα δηλώσουν στο αντίστοιχο πεδίο την αδυναμία συμμετοχής τους:

Link: Ηλεκτρονική δήλωση για συμμετοχή στις εξ αποστάσεως εξετάσεις

και

  1. να καταθέσουν στη γραμματεία του Τμήματος πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνουν:

(α) ότι αδυνατούν να συμμετέχουν στις εξ αποστάσεως εξετάσεις, και

(β) ότι αιτούνται εξέταση όλων των μαθημάτων, τα οποία έχουν δηλώσει, με άλλο τρόπο και σύμφωνα με την με αριθμό 59181/Ζ1/19-5-2020 ΥΑ (ΦΕΚ 1935/τ. Β’/20-5-2020) και την με αριθμό 60720/Ζ1/21-5-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1971/τ.Β’/21-5-2020).

ΠΡΟΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ: Υπευθ. Δήλωση αδυναμίας συμμετοχής στις εξ αποστάσεως εξετάσεις