Ανακοινωσεις

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου στην αρ. 237/3-08-2020 συνεδρίασή της, η επαναληπτική εξεταστική περίοδος του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα διεξαχθεί από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020 έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Όσοι φοιτητές αδυνατούν να συμμετάσχουν στις εξ αποστάσεως εξετάσεις, θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους Υπεύθυνη Δήλωση μη συμμετοχής (επισυνάπτεται πρότυπο, θα διατίθεται και στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας).

Υπεύθυνη Δήλωση για τις εξ αποστάσεων εξετάσεις