Ανακοινωσεις

Ανακοινώνεται στους φοιτητές που πρόκειται να παρακολουθήσουν

το μάθημα “Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

ότι ο κωδικός MS-TEAMS είναι: nc3k8on.