Ανακοινωσεις

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ενέκρινε το Πρωτόκολλο Διαχείρισης Πιθανά Ύποπτου Ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19 και όρισε τους/τις Υπευθύνους διαχείρισης κρουσμάτων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3707/τ.Β΄/04.09.2020) και τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Στο ακόλουθο αρχείο θα βρείτε το Πρωτόκολλο Διαχείρισης Πιθανά Ύποπτου Ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19 και τους/τις Υπευθύνους Διαχείρισης Κρουσμάτων.

 

Διαχείριση Πιθανά Ύποπτου ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΘΑΝΟΥ ΄Ή ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ COVID-19

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

 

Υπεύθυνος: Καραγεώργος Αθανάσιος,

μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Email: athkar@uth.gr

 

Αναπληρωτής Υπεύθυνος: Ζυγούρης Νικόλαος,

Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Email: nzygouris@uth.gr