Ανακοινωσεις

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες πρωτοετείς των παλαιοτέρων ετών ότι παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων σίτισης έως Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020.

Από τη Διεύθυνση  Φοιτητικής Μέριμνας