Ανακοινωσεις

Αποτελέσματα Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών (3) Εργαστηρίων

του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών των εργαστηρίων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών:

α) Επικοινωνιακών Δικτύων Ευρείας Ζώνης,

β)  Ευφυών Συστημάτων για την Ενορχήστρωση Εφαρμογών Διάχυτου Υπολογισμού και

γ) Ρομποτικής και Αυτομάτου Ελέγχου,

με ηλεκτρονική ψήφο, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα “ΖΕΥΣ”) του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.).

Τα αποτελέσματα των εκλογών, έχουν ως εξής:

  1. Διευθυντής του Εργαστηρίου Επικοινωνιακών Δικτύων Ευρείας Ζώνης εκλέγεται η Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Περιστέρα Μπαζιάνα
  2. Διευθυντής του Εργαστηρίου Ευφυών Συστημάτων για την Ενορχήστρωση Εφαρμογών Διάχυτου  Υπολογισμού εκλέγεται ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Κολομβάτσος
  3.  Διευθυντής του Εργαστηρίου Ρομποτικής και Αυτομάτου Ελέγχου εκλέγεται ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Γεώργιος Φούρλας