Ανακοινωσεις

 

Επισυνάπτεται Ρηματική Διακοίνωση της Διεύθυνσης Πολιτιστικής Διπλωματίας, Εκπαίδευσης και Επιστημών του ρουμανικού Υπουργείου Εξωτερικών, σχετικά με πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών του ρουμανικού κράτους σε αλλοδαπούς πολίτες.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΜΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε.