Ανακοινωσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Χ.Ε. ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2020-2021 v.2

Υπενθυμίζεται ότι οι κωδικοί εισόδου στην ηλεκτρονική αίθουσα MS TEAMS βρίσκονται στην Ηλεκτρονική Γραμματεία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και τα μαθήματα της εμβόλιμης εξεταστικής.