Ανακοινωσεις

Αποτελέσματα υποψηφίων Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2020-2021

Αγαπητοί/τες φοιτητές/τριες,

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα εντοπίσετε τη λίστα των ωφελούμενων για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020, για το ακαδημαϊκό έτος  2020-2021, που πληρούν τις προϋποθέσεις θεσμοθέτησης του Τμήματος Κτηνιατρικής και υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης.

Με το πέρας των ενστάσεων, μπορείτε έως Πέμπτη 20 Μαΐου 2021:

1) να στείλετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο email praktiki.cs@uth.gr σύμφωνα με τις οδηγίες της παρουσίασης που έγινε και επισυνάπτεται παρακάτω,

2) να υποβάλλεται ηλεκτρονικά Αίτηση Εγγραφής (ΠΡΟΣΟΧΗ: στην Αίτηση Εγγραφής να συμπληρωθεί email επικοινωνίας το email που χρησιμοποιείται περισσότερο και όχι απαραίτητα του πανεπιστημίου αν αυτό (του πανεπιστημίου) δεν το χρησιμοποιείται συχνά και η Αίτηση να συμπληρωθεί με κεφαλαία) και

3) να υποβάλλεται ηλεκτρονικά Καρτέλα Πρακτικής

Μπορείτε να επικοινωνείτε στο ίδιο email: praktiki.cs@uth.gr και στο τηλ. 24310-47058  για οποιαδήποτε απορία-πληροφορία.

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2020-2021

Παρουσίαση ΤΠΕΒ, ΤΠΤ 2020-2021