Ανακοινωσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για  το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες» του  Τμήματος  Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Παν. Θεσσαλίας.

Προκήρυξη ΠΜΣ – Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες

Αίτηση ΠΜΣ – Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΜΣ – Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες