Ανακοινωσεις

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών ορίστηκε η τριμελής Κεντρική Εφορευτική  Επιτροπή για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021 (10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.)

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΕ- ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΠ&Τ