Ανακοινωσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

 

Σας ενημερώνουμε η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Συνεδρίαση με αριθμ. 26/16-06-2021) λαμβάνοντας υπόψη της τις διατάξεις της Υ.Α. αριθμ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (τεύχος Β΄ 3185/16-12-2013), με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επικύρωσε τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, με βάση τα οποία δεν  υπάρχουν επιτυχόντες και δεν εισάγονται υποψήφιοι στο Τμήμα.