Ανακοινωσεις

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για  το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες» του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Παν. Θεσσαλίας.

Προκήρυξη ΠΜΣ – Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ)

Αίτηση ΠΜΣ – Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΜΣ – Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες