Ανακοινωσεις

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΩΝ)

για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου .pdf

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους