Ανακοινωσεις

Δήλωση Φοιτητών και Διδασκόντων

στο edupass για την προσέλευση στο Τμήμα

Σε συνέχεια της υπό στοιχεία 124068/ΓΔ4/1.10.2021Κοινής Υπουργικής Απόφασης (B΄ 4558) και της από 4.10.2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κάθε φυσικό πρόσωπο, που προτίθεται να συμμετάσχει στην εκπαιδευτική διαδικασία του Ιδρύματος, θα πρέπει να υποβάλει δήλωση μέσω της πλατφόρμας https://edupass.gov.gr/.

Για το λόγο αυτό, παρακαλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι στη δια ζώσης διδασκαλία και παρακολούθηση μαθημάτων και εργαστηρίων να προχωρήσουν άμεσα στη διαδικασία δήλωσης στην  πλατφόρμα.

Στην ως άνω σελίδα δύναται να συνδεθεί οποιοσδήποτε με τους κωδικούς taxisnet ή εναλλακτικούς τρόπους ταυτοποίησης που είναι διαθέσιμοι για την είσοδό του στο https://www.gov.gr/.