Ανακοινωσεις

ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Η εγγραφή (ταυτοποίηση) των στοιχείων των πρωτοετών φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 που έχουν ολοκληρώσει την ηλεκτρονική εγγραφή τους, θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 6/10/2021 έως και την Παρασκεύη 15/10/2021.

 Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι φοιτητές είναι:

  1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  2. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής που έγινε μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας (με γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή από οποιοδήποτε άλλο Δημόσιο φορέα)
  3. Μία (1) μικρή έγχρωμη φωτογραφία
  4. ΑΜΚΑ φοιτητή (https://www.amka.gr/AMKAGR/)
  5. Βεβαίωση Διαγραφής (Αποφοιτήριο) από Ακαδημαϊκό Τμήμα προηγούμενης εγγραφής. (Αφορά μόνο τους φοιτητές που είχαν εγγραφεί στο παρελθόν σε άλλο Ακαδημαϊκό Τμήμα και δεν το δήλωσαν κατά την φετινή ηλεκτρονική εγγραφή τους στο αντίστοιχο πεδίο ώστε να γίνει ηλεκτρονικά.)
  6. Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 ή ανωτέρου (Αφορά τους φοιτητές που είναι κάτοχοι των ανωτέρω πτυχίων οι οποίοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση των μαθημάτων Αγγλικής ορολογίας με την προσκόμιση του αντίστοιχου τίτλου).

Τα παραπάνω θα πρέπει να σταλούν στη Γραμματεία με συστημένο ταχυδρομείο ή με courier, στην διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής (για εγγραφή πρωτοετούς)

Παπασιοπούλου 2-4

T.K. 35131 Λαμία

 

Μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων  του φοιτητή στην Γραμματεία του Τμήματος:

  1. Θα αποσταλεί με sms στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει ο φοιτητής κατά την ηλεκτρονική του εγγραφή, ο κωδικός πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
  2. Θα μπορούν να αιτηθούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Γραμματείας https://cas.uth.gr/login?service=https%3A%2F%2Fsis-web.uth.gr%2Flogin%2Fcas (μετά την ενεργοποίηση των κωδικών τους στο Π.Θ. και με χρήση VPN) τη χορήγηση Βεβαιώσεων σπουδών (και για τους άρρενες Πιστοποιητικό για τη Στρατολογία)
  3. Οδηγίες για την ενεργοποίηση των κωδικών, τον τρόπο απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (πάσο) κ.λ.π., μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη διεύθυνση https://www.uth.gr/spoydes/praktikes-plerophories/faqs

 

 Από τη  Γραμματεία του Τμήματος