Ανακοινωσεις

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΣΤΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ “ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Η εγγραφή αποκλειστικά και μόνο των πρωτοετών φοιτητών  στα Εργαστηριακά Τμήματα Λογικής Σχεδίασης της Δευτέρας και της Παρασκευής, θα πραγματοποιείται με βάση τα πρώτα γράμματα του επωνύμου τους όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια:

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟ
Δευτέρα 08:00-10:00 (ΑΓΓ-ΓΚΑ)
Δευτέρα 10:00-12:00 (ΓΚΙ-ΙΑΤ)
Δευτέρα 12:00-14:00 (ΙΟΡ-ΚΟΝΤΟΔ)
Δευτέρα 14:00-16:00 (ΚΟΝΤΟΠ-ΜΕΙ)
Παρασκευή 08:00-10:00 (ΜΟΚ-ΠΑΝ)
Παρασκευή 10:00-12:00 (ΜΗΖ-ΜΗΤ) (ΠΑΠ-ΣΑΛ)
Παρασκευή 12:00-14:00 (ΣΑΝ-ΤΡΟ)
Παρασκευή 14:00-16:00 (ΤΣΑ-ΨΑΡ)