Ανακοινωσεις

Το μάθημα “Λειτουργικά Συστήματα – Εργαστήριο

από 20-10-2021 θα γίνεται στο Εργαστήριο ΕΥ2 στο κτίριο της Παπασιοπούλου (Γαλανέϊκα)

και όχι στο Ε15 στο κτίριο της Άμπλιανης.