Ανακοινωσεις

Με βάση τον Κανονισμό Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, οι φοιτητές που είναι κάτοχοι πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 ή ανώτερου απαλλάσσονται από την υποχρέωση των μαθημάτων Αγγλικής ορολογίας με την προσκόμιση του αντίστοιχου τίτλου.

Παρακαλούνται  οι φοιτητές οι οποίοι θα δηλώσουν το μάθημα των Αγγλικών του Γ’ εξαμήνου, να αποστείλουν από την Παρασκευή 29/10/2021 έως και την Κυριακή 07/11/2021  το πτυχίο τους σκαναρισμένο, στο email: astriftou@uth.gr (Αικατερίνη Στριφτού).

 

            Από τη  Γραμματεία του Τμήματος