Ανακοινωσεις

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), ως κόμβος του EIT Health για την Ελλάδα, με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και συγκεκριμένα του τμήματος Οικονομικών Επιστημών και του τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, διοργανώνουν τις Ημέρες Καινοτομίας (i-Days).

Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές εκπαιδεύονται και διαγωνίζονται στην ανάπτυξη ιδεών για την αντιμετώπιση πραγματικών προκλήσεων στον τομέα της υγείας. Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται μπορούν να βρουν πληροφορίες στην παρακάτω ιστοσελίδα: http://dib.uth.gr/?p=12580

Δήλωση ομάδων:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K4D-ZdlhFgwjL6DWBPKEa9gii32gwipi/edit?usp=sharing&ouid=113051505781932732959&rtpof=true&sd=true