Ανακοινωσεις

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021, 13:00

Αμφιθέατρο του Κτιρίου της Βιβλιοθήκης (3ο χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Καλωσόρισμα – Γνωριμία με τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος

Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών, κ. Πλαγιανάκος Βασίλειος, Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος, κ. Φούρλας Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Μέλη ΔΕΠ

Σύντομη Περιγραφή Τμήματος – Προγράμματος Σπουδών

Πρόεδρος Τμήματος, κ. Φούρλας Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Μέλη Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) Τμήματος

Οδηγίες Υγειονομικού Πρωτοκόλλου

Υπεύθυνος COVID-19 Τμήματος

Ενημέρωση για το πρόγραμμα ERASMUS

Υπεύθυνη ERASMUS Τμήματος, κ. Κοζύρη Μαρία, Επ. Καθηγήτρια

Ενημέρωση για τη δομή ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Eκπρόσωποι της δομής ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Ενημέρωση για τον Συμβουλευτικό Σταθμό Φοιτητών

Εισηγητής κ. Ζυγούρης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής

Ενημέρωση από τη Γραμματεία για Φοιτητικά Θέματα

Προϊσταμένη Γραμματείας

Προσωπικό Γραμματείας

Ενημέρωση για τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης

Εκπρόσωπος της Βιβλιοθήκης