Ανακοινωσεις

Ανακοινώνουμε στους φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος, ότι έχει αναθεωρηθεί ο ανώτατος αριθμός μαθημάτων δήλωσης ανά εξάμηνο φοίτησης ως ακολούθως:

 

 Οι εισακτέοι κατά το ακ. έτος 2021-2022:

Δηλώνουν τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου σπουδών

 

Οι εισακτέοι από το  ακ. έτος 2014-2015 έως και το 2020-2021:

Φοιτητές 1ου εξαμήνου: έως 22 μαθήματα το έτος

Φοιτητές 3ου εξαμήνου: έως 23 μαθήματα το έτος

Φοιτητές 5ου εξαμήνου: έως 25 μαθήματα το έτος

Φοιτητές 7ου εξαμήνου: έως 19 μαθήματα το έτος

Φοιτητές ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ: χωρίς περιορισμό

 

Οι εισακτέοι του ακ. έτους 2013-2014:

Φοιτητές 1ου εξαμήνου: έως 20 μαθήματα το έτος

Φοιτητές 3ου εξαμήνου: έως 22 μαθήματα το έτος

Φοιτητές 5ου εξαμήνου: έως 24 μαθήματα το έτος

Φοιτητές 7ου εξαμήνου: έως 19 μαθήματα το έτος

Φοιτητές ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ: χωρίς περιορισμό

 

Οι δηλώσεις μαθημάτων υποβάλλονται μέχρι και την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021 στην Ηλεκτρονική Γραμματεία (https://sis-web.uth.gr/).

  • Στα σύνθετα μαθήματα θα πρέπει να δηλώνεται και η Θεωρία και το Εργαστήριο.
  • Με τη λήξη της προθεσμίας θα γίνει οριστικοποίηση των δηλώσεων από τη Γραμματεία του Τμήματος.
  • Μετά την οριστικοποίηση δεν θα επιτρέπεται καμία αλλαγή.
  • Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για τη Δήλωση Συγγραμμάτων στον ΕΥΔΟΞΟ.

                            

Από τη  Γραμματεία του Τμήματος