Ανακοινωσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

“Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού”

 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 (μέχρι ώρα 12:00 μεσημέρι).