Ανακοινωσεις

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) και το Παιδαγωγικό Τμήμα της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), ανακοινώνει τη λειτουργία του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Εκπαιδευτικές Εφαρμογές με την Επιστημολογία STEM»

Περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού: http://stem.cs.uth.gr/

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22310 – 66923, 66928, 66938 κα. Καρανίκα Αθανασία.