Ανακοινωσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Ε. 2021-2022 & ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΕ Α.Ε.Ι. – Α.Ε.Α.

 

Φοιτητές που νοσήσουν την ημέρα της εξεταστικής και δεν μπορούν να συμμετέχουν για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται σε απομόνωση, θα εξεταστούν σε άλλη ημερομηνία που θα οριστεί με επιμέλεια του διδάσκοντος. Πληροφορίες..