Ανακοινωσεις

Αποτελέσματα Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών (3) Εργαστηρίων

του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022, πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών των εργαστηρίων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών:

  1. του Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, Μεταγλωττιστών και Ασφάλειας Συστημάτων,
  2. του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Βίντεο και Νεφοϋπολογιστικής και
  3. του Εργαστηρίου Όρασης Υπολογιστών και Ανάλυσης Πολυμέσων

με ηλεκτρονική ψήφο, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα “ΖΕΥΣ”) του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.).

Τα αποτελέσματα των εκλογών, έχουν ως εξής:

  1. Διευθυντής του Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, Μεταγλωττιστών και Ασφάλειας Συστημάτων εκλέγεται ο κ. Γεώργιος Δημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής
  2. Διευθυντής του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Βίντεο και Νεφοϋπολογιστικής εκλέγεται ο κ. Ιωάννης Κωνσταντίνου, Επίκουρος Καθηγητής
  3. Διευθυντής του Εργαστηρίου Όρασης Υπολογιστών και Ανάλυσης Πολυμέσων εκλέγεται ο κ. Ευάγγελος Σπύρου, Επίκουρος Καθηγητής