Ανακοινωσεις

Ανακοινώνουμε στους φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος, ότι από την Δευτέρα 19-09-2022 μέχρι και την Δευτέρα 26-09-2022, ότι όσοι επιθυμούν να παρουσιάσουν την Πτυχιακή Εργασία τους μετά το πέρας της εξεταστική του Σεπτεμβρίου του 2022, θα πρέπει να κάνουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος.

Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί μέσω email: g-cs@uth.gr.

Για τις ημερομηνίες παρουσίασης των πτυχιακών εργασιών θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.