Ανακοινωσεις

ΕΓΓΡΑΦΗ / ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Η εγγραφή (ταυτοποίηση) των στοιχείων των πρωτοετών φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 που έχουν ολοκληρώσει την ηλεκτρονική εγγραφή τους, θα πραγματοποιηθεί από την Δευτέρα 19-09-2022 έως και την Πέμπτη 29-09-2022.

 Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν/αποστείλουν οι φοιτητές/τριες είναι:

  1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (ό,τι έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική σας εγγραφή)
  2. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής που έγινε μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
  3. Μία (1) μικρή έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας
  4. ΑΜΚΑ φοιτητή (https://www.amka.gr/AMKAGR/)
  5. Βεβαίωση Διαγραφής (Αποφοιτήριο) από Ακαδημαϊκό Τμήμα προηγούμενης εγγραφής. (Αφορά μόνο τους φοιτητές που είχαν εγγραφεί στο παρελθόν σε άλλο Ακαδημαϊκό Τμήμα και δεν το δήλωσαν κατά την φετινή ηλεκτρονική εγγραφή τους στο αντίστοιχο πεδίο ώστε να γίνει ηλεκτρονικά.)
  6. Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 ή ανωτέρου (Αφορά τους φοιτητές που είναι κάτοχοι των ανωτέρω πτυχίων οι οποίοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση των μαθημάτων Αγγλικής ορολογίας με την προσκόμιση του αντίστοιχου τίτλου).

Τα παραπάνω δικαιολογητικά, είναι δυνατόν να κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο είτε ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορική εταιρεία (courier), στην διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (για εγγραφή πρωτοετούς)

Παπασιοπούλου 2-4, Γαλανέικα

T.K. 35131 Λαμία

 

Μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων  του/της φοιτητή/τριας από την Γραμματεία του Τμήματος, οι νεοεισαχθέντες:

  • Θα λάβουν με sms στο κινητό τηλέφωνο που δήλωσαν στην Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής, τους κωδικούς Ηλεκτρονικής Πρόσβασης για όλες τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
  • Θα μπορούν να αιτηθούν στην Ηλεκτρονική Γραμματεία (μετά την ενεργοποίηση των κωδικών τους στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και με χρήση VPN) τη χορήγηση Βεβαιώσεων σπουδών (και για τους άρρενες Πιστοποιητικό για τη Στρατολογία)
  • Οδηγίες για την ενεργοποίηση των κωδικών, τον τρόπο απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (πάσο) κ.λ.π., μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

 Από τη  Γραμματεία του Τμήματος