Ανακοινωσεις

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες (καθώς και όσοι φοιτητές/τριες μεγαλύτερων ετών το χρωστούν) που το επώνυμό τους ξεκινάει από Α έως και Κ, να προσέλθουν στο Εργαστήριο ΕΥ1 τη Δευτέρα 03-10-2022 και ώρα 09:00 – 10:30 για την εγγραφή τους.

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες (καθώς και όσοι φοιτητές/τριες μεγαλύτερων ετών το χρωστούν) που το επώνυμό τους ξεκινάει από Λ έως και Ω, να προσέλθουν στο Εργαστήριο ΕΥ1 την Παρασκευή 07-10-2022 και ώρα 09:00 – 10:30 για την εγγραφή τους.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες (καθώς και όσοι φοιτητές/τριες μεγαλύτερων ετών το χρωστούν) που το επώνυμό τους ξεκινάει από Α έως και Κ, να προσέλθουν στο Εργαστήριο ΕΥ1 τη Δευτέρα 03-10-2022 και ώρα 10:30 – 12:00 για την εγγραφή τους.

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες (καθώς και όσοι φοιτητές/τριες μεγαλύτερων ετών το χρωστούν) που το επώνυμό τους ξεκινάει από Λ έως και Ω, να προσέλθουν στο Εργαστήριο ΕΥ1 την Παρασκευή 07-10-2022 και ώρα 10:30 – 12:00 για την εγγραφή τους.