Ανακοινωσεις

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

σας προσκαλεί στην υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα

κ. Αθανάσιου Αναγνώστη

με θέμα:

«Investigation and development of machine learning algorithms for analysis of large volumes of data»

την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:00

Η παρουσίαση θα γίνει με χρήση συστημάτων τηλεδιάσκεψης (e-presence). Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής του κ. Αναγνώστη να αποστείλουν e-mail στο g-cs@uth.gr το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 ώστε να προστεθούν στην ομάδα παρακολούθησης.