Ανακοινωσεις

Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/τριες ότι την

Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 δεν θα πραγματοποιηθούν τα εργαστήρια

στο μάθημα Λειτουργικά Συστήματα (Εργαστήριο) λόγω ασθένειας της διδάσκουσας.