Ανακοινωσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.), ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες» – Κατεύθυνση «Ψηφιακές δεξιότητες»

Περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού: http://pt.cs.uth.gr

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22310 – 60191, 60192, 60193, 60194 κα. Καρανίκα Αθανασία.