ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ COVID-19

12 Ιαν: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Π.Θ.

Ενημέρωση προς όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας Η Επιτροπή για την επανέναρξη της δια ζώσης εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας…

20 Οκτ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία…

01 Οκτ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ & ΦΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Π.Θ.

Υγειονομικό Πρωτόκολλο για την επανέναρξη της διά ζώσης εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όπως διαμορφώθηκε από την Επιτροπή για την επανέναρξη…

10 Νοέ: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Κατόπιν έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄4899) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού…

06 Οκτ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΘΑΝΑ ΥΠΟΠΤΟΥ Ή ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ενέκρινε το Πρωτόκολλο Διαχείρισης Πιθανά Ύποπτου Ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19 και όρισε τους/τις Υπευθύνους…