Συμβουλευτική Φοιτητών

21 Δεκ: Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης (ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.Σ.)

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, Σας ενημερώνουμε ότι η Συμβουλευτική Φοιτητών/τριών διεξάγεται πλέον στο νεοϊδρυθέν ιδρυματικό Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής…