Γενικες

29 Οκτ: ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “CCNA (Cisco Certified Network Associate) 200 – 301”

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά εν ενεργεία φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς) ή/και αποφοίτους του τμήματος: Για 3η συνεχόμενη φορά στο τμήμα…