Γενικες

03 Νοέ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Θέμα: Ορισμός Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) και Διαχειριστή εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Διευθυντών Εργαστηρίων α) Επικοινωνιακών Δικτύων Ευρείας Ζώνης…