Γενικες

29 Μαΐ: ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΠΤ της ΣΘΕ του ΠΘ

Ανακήρυξη υποψηφίων για τα αξιώματα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών…

22 Μαΐ: ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου   Το Πρυτανικό Συμβούλιο στην αριθμ. 89/21-05-2020 συνεδρίασή του ενέκρινε την Έκθεση Ελέγχου Δυνατοτήτων Υποστήριξης Ηλεκτρονικής Εξ…